FAQ

Voor elke vraag een oplossing!

Het toestel vernevelt ongeveer 125 gram per 100m³ om voldoende ‘afdoding’ te hebben.

Er kan maximum 3 liter in het toestel.

Een desinfectiesessie van een ruimte van gemiddeld 85m³ (ruimte van ongeveer 5,5 x 5,5 meter en 2,5 meter hoog) duurt ongeveer 10 minuten. Daarna volgt een inwerkperiode van 20 minuten, wat absoluut is aan te raden. Daarna de ruimte ventileren alvorens deze te betreden.

De unit is geruisloos dankzij de stille ventilatoren.

Neen. Er bestaat geen goedgekeurd product door de federale overheid (FOD) waarbij er personen of dieren aanwezig mogen zijn tijdens het desinfectie proces.

Dit kan eenvoudig via de app worden gevolgd. De app informeert de gebruiker over de vooruitgang van de procedure. Er is ook een specifieke indicator die aan de ingang van de ruimte kan worden opgehangen.

Dit hangt af van hoe intens de ruimte wordt gebruikt. We raden aan om minstens één maal per dag de desinfectie te laten plaatsvinden.

Ja, dit is mogelijk. Het toestel is eenvoudig te programmeren met de Neboxx-app die kan worden gedownload op de Neboxx-site. Er zijn verschillende weekscenario’s mogelijk.

Na de desinfectie procedure volgt een document dat per mail wordt doorgestuurd. Dit document geeft alle cruciale informatie en kan door de gebruiker worden opgeslagen.

De Neboxx bezit een krachtige processor die rekening houdt met de vochtigheid en temperatuur van de ruimte.

Dit is mogelijk via de sneltoets op het toestel, maar eerst moet het toestel geconnecteerd worden met de app. Daarna kan de sneltoets worden gebruikt om het toestel te activeren. Deze handeling neemt enkel de parameters over van de laatste desinfectie. Daarvoor dient het toestel in dezelfde ruimte te staan als bij de laatste desinfectie procedure.

Dit betekent dat u onmiddellijk moet stoppen met bijvullen omdat het maximale niveau werd bereikt. Er is ook een indicatie in de vultrechter die aanwijst hoeveel er mag bijgevuld worden. De LED-bar bovenop het toestel geeft informatie over het niveau van de vloeistof.

De druppels zijn kleiner dan 4µm.

Het revolutionaire toestel bevat een ventilator die de mist mooi egaal en homogeen verspreidt over de ruimte.

Neen. Reinig de oppervlakken en materialen grondig alvorens te desinfecteren. Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt moet worden weggespoeld met schoon water. Verwijder overtollig water en voedsel. Pas daarna kan de desinfectie plaatsvinden.

Het is een kant en klare biocide voor oppervlakten, materialen en ruimtes (verneveling) en is ook geschikt voor de desinfectie van oppervlakten in publieke ruimtes.

Het gebruiksklare desinfectie middel mag worden gebruikt voor de categorie PT2 (biocide voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg) en voor in de categorie PT4 (biocide in de voedingsindustrie). Voor professioneel en publiek gebruik dus.

Het door Neboxx gecertificeerde desinfectiemiddel is geschikt voor bedrijven die moeten voldoen aan de Europese verordening inzake de biologische productie.

Symptomen/effecten na contact met de ogen brengen geen groot of verhoogd contactrisico met zich mee. Wel wordt onmiddellijk spoelen met water aangeraden.

De hoeveelheid waterstof peroxide in het desinfectiemiddel voor Neboxx, is zeer gering (<=1%).

Andere systemen die enkel H2O2 als actieve stof hebben, zijn meestal veel geconcentreerder en vormen een gevaar voor de ogen en de huid. Daarbij moeten de concentratie waarden van H2O2 eerst worden nagegaan, indien H2O2 in zuivere vorm wordt gebruikt. Daarbij bestaat het risico dat de concentratie meer dan 1,25 mg/m³ (0,86 ppm) bedraagt.

Wat bij Neboxx niet het geval is.

Ja. Het gebruikte product is ecologisch en ook biologisch afbreekbaar. De aan de oppervlakte actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid, zoals vastgelegd in de Europese verordening met nummer 648/2004 betreffende de detergentia.

Het desinfectie middel bevat geen stoffen van de kandidaatlijst van REACH.

Het desinfectie middel dient vorstvrij en bij een temperatuur lager dan 50° Celsius te worden bewaard. De verpakking blijft best gesloten.

Als de Neboxx een geruime tijd niet wordt gebruikt, dan zal u daarvoor een melding via de app krijgen. Na verloop van tijd gaat het product verdampen en zal het niveau in het toestel dalen.

De Neboxx moet na een bepaald aantal cyclussen of na een bepaalde inactiviteit, bij voorkeur worden gespoeld met een reinigingsmiddel. Deze info zal via de app worden medegedeeld.

Indien de tips je niet verder helpen, contacteer ons.
We helpen je graag verder.

+32 (0)56 98 08 42

Contacteer ons